Etter Sigurds tragiske bortgang, har jeg nå besluttet å legge ned Safari Opplevelsesreiser ved utgangen av 2018.

Takk til alle som har reist med oss de siste 20 årene

Kari
Safari Opplevelsesreiser